Podeželje prihodnosti

Slovensko podeželje je naše bogastvo. Ima neprecenljiv pomen preko svoje pestrosti, raznolikosti, tradicije, običajev, naravne in kulturne dediščine. Nove tehnologije. Digitalne rešitve. Ustvarjalni in kreativni pristopi na vseh področjih. Harmonija med mestom in podeželjem. Povezovanje vseh deležnikov. V prihodnosti bo to vodilo njegovega ohranjanja, razvoja in napredka. Za kvalitetno sobivanje …

Celostna ureditev vasi prihodnosti

Tpik vasi – Tpametne, inteligentne, kognitivne vasi Avtorji: TsicLab v sodelovanju s partnerji Mrežo za podeželje, Društvom za razvoj  slovenskega podeželja, Vangom, Centrom za ekoremediacije, Las-i, občinami in z drugimi deležniki slovenskega podeželja. Tpik vasi so predlog za digitalni model vasi prihodnosti , samooskrbnih in pametnih vasi. Njihov namen je …

Dobre, zgledne in inovativne prakse

  Predstavljamo primere praks, ki vsaka na svoj način predstavljajo “pametne” rešitve za gospodarske, okoliške in socialne izzive slovenske podeželje. Vsako podeželsko območje v vsaki vasi je drugačno. Podeželske skupnosti in posamezniki se z izzivi sodobnega časa soočajo na svoje načine. Na naše izzive so podali rešitve tudi v okviru …

Nove tehnologije in digitalizacija

V zadnjih letih se vse bolj uporablja sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT), kot so natančna merilna oprema, senzorji,  tipala, sistemi geo-pozicioniranja, brezpilotna letala, robotika, pa tudi Big Data (velike podatkovne zbirke), internet stvari in umetna inteligenca. Za učinkovito digitalizacijo so potrebne osnovne digitalne evidence prostora.

Samooskrbne in pametne vasi

Pametne vasi temeljijo na tem, da lokalno specifične rešitve, povezane z digitalizacijo in infrastrukturo, usmerjajo v boljšo mobilnost prebivalcev (npr. javni in deljeni prevoz), v poslovno uspešnejše in trajnostno kmetijstvo (precizno kmetijstvo, internet stvari pri kmetijskih praksah), v večjo kakovost življenja z novimi rešitvami za socialo in zdravstvo, ter na …