Podeželje prihodnosti

Slovensko podeželje je naše bogastvo. Ima neprecenljiv pomen preko svoje pestrosti, raznolikosti, tradicije, običajev, naravne in kulturne dediščine. Nove tehnologije. Digitalne rešitve. Ustvarjalni in kreativni pristopi na vseh področjih. Harmonija med mestom in podeželjem. Povezovanje vseh deležnikov. V prihodnosti bo to vodilo njegovega ohranjanja, razvoja in napredka. Za kvalitetno sobivanje …

Celostna ureditev vasi prihodnosti

Tpik vasi – Tpametne, inteligentne, kognitivne vasi Avtorji: TsicLab v sodelovanju s partnerji Mrežo za podeželje, Društvom za razvoj  slovenskega podeželja, Vangom, Centrom za ekoremediacije, Las-i, občinami in z drugimi deležniki slovenskega podeželja. Tpik vasi so predlog za digitalni model vasi prihodnosti , samooskrbnih in pametnih vasi. Njihov namen je …

Nove tehnologije in digitalizacija

V naslednjih desetletjih bomo podeželje ohranili in razvili s pomočjo novih tehnologij in konceptov. Slovenija bo vodilna evropska država pri povečevanju kakovosti življenja na podeželju. Živeli bomo v pametnih vaseh. To je temeljni cilj evropske iniciative, ki ji je Evropski parlament že odobril prva sredstva za pilotne projekte in pripravljalne …

Samooskrbne in pametne vasi

Pametne vasi temeljijo na tem, da lokalno specifične rešitve, povezane z digitalizacijo in infrastrukturo, usmerjajo v boljšo mobilnost prebivalcev (npr. javni in deljeni prevoz), v poslovno uspešnejše in trajnostno kmetijstvo (precizno kmetijstvo, internet stvari pri kmetijskih praksah), v večjo kakovost življenja z novimi rešitvami za socialo in zdravstvo, ter na …